Uluslararası endeks raporu

Avrupa borsaları dünü satıcılı kapattı.

Uluslararası endeks raporu