news-details

Şirket Haberleri

ANELE – Proje ana yüklenicisi C.C.M. şirketine, North Node Lounges, Activity Nodes, Hotel and Associated Works - Hamad International Airport projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak, şirketin Katar’daki bağlı ortaklığı Anel Mep Maintenance  tarafından verilen  yaklaşık 14,2 milyon dolar tutarındaki teklifin uygun bulunduğu ve yetkilendirme mektubunun imzalandığı açıklanırken, projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesinin planlandığı açıklandı.

CEOEM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

EMKEL – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 24 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

EGCYH – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 37,8 milyon TL fonun 4,7 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 15,9 milyon TL’sinin kefalet riskleri için ayrılan karşılıklarda, 15,4 milyon TL’sinin planlanan yatırımlarda, 1,28 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ESCOM – Şirket tarafından teknoloji girişimlerine yatırım planları kapsamında, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan Hubbox Endüstriyel Teknoloji’ye 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

FMIZP – Kocaeli İzmit fabrikasındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresinin 20 Temmuz’a uzatıldığı, 20 Temmuz’dan itibaren kısmi olarak üretime açılacağı açıklandı.

ISCTR – 221 gün vadeli 908,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISGSY – Şirketin iştiraki Tatilbudur’da %63,75   pay sahibi olan MCI  ile Çetin Yılmaz arasında varılan mutabakat kapsamında Çetin Yılmaz'ın MCI'dan devralacağı paylardan Tatilbudur'un toplam sermayesinin %12,75'ine karşılık gelen, toplam 102.000 adet payın Şirkete bedel devredilmesi ve sözleşme imzalanması kapsamında Çetin Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda, Devir İşlemi'nde Şirkete devredilecek olan pay oranının %20,00’ye revize edilmesine ve Çetin Yılmaz arasında Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokolü ve Tatilbudur'un pay sahipleri ile Şirketi arasında Pay Sahipleri Sözleşmesi Ek Protokolü imzaladığı açıklandı.

INFO – Bursa İrtibat Bürosu kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISGYO – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KENT – Borsa tarafından şirket paylarına 7 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

KERVN – Ertan ve Semih Sayılgan’ın oy haklarının artık geçerli olduğu SPK tarafından açıklandı.

KUYAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 45,6 milyon TL fonun 25,3 milyon TL’sinin banka kredi geri ödemelerinde, 20 milyon TL’lik kısmın ise ticari faaliyetlerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

MGROS – 1 yatırımcı tarafından açılan 2018 yılı Kipa Genel Kurulu iptal davasının bir sonraki duruşma tarihinin 30 Eylül olduğu açıklandı.

MTRYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

ODAS – Şirket iştiraklerinden Çan Kömür’ün sermayesinin 102 milyon TL’den iç kaynaklarından artışla 150,4 milyon TL artışla 252,4 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklanırken, sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun olması şartıyla Çan Kömür’ün sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

TURGG – Kartal Belediyesi tarafından şirketin arazisinin yer aldığı bölgenin imar teklifinin Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından, İmar Komisyonu’nda kalmasının kabul edildiği açıklandı.

TSKB – 367 gün vadeli toplamda 102,5 milyon euro ve 35 milyon dolar tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

VAKBN –133 gün vadeli 262,8 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talep toplandı.

Yurtdışında 21,3 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VESTL – 372 gün vadeli 50,1 milyon TL tutarında bono ve 2 yıl vadeli 50,4 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

YONGA – 840 kW gücünde çatı üstü GES kurulum talebinin uygun bulunması kapsamında ADM Elektrik Dağıtım ile,  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinin "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22 Haziran 2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalandığı açıklandı.

ATSYH – İlker Arslan tarafından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,05’e geriledi.

BRMEN – Kanber Özcan tarafından 14.024 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.

BURVA & BURCE – BURCE tarafından 28,62 – 29,28 TL fiyat aralığından 11.819 adet BURVA payı satılırken, BURCE’nin BURVA’daki payı %42,85’e geriledi.

GLYHO – Lansdowne Europen tarafından 4,22 TL fiyattan 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,39’a geriledi.

SEKFK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 95.752 adet pay 4,85 – 4,88 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 336.054 TL kar elde edildi.

SNKRN – Bülent Çobanoğlu tarafından 370.000 adet A Grubu pay Ural Aküzüm’e devredildi.

EGCYO – Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %95 oranında olmak üzere 38 milyon TL azaltılarak 2 milyon TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak %1.900 oranında bedelli olarak 38 milyon TL nakden artışla 40 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

IHGZT – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL iç kaynaklardan artışla 180 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MEGAP – Şirket sermayesinin 13,2 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 13,2 milyon TL nakden artışla 26,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SARKY – Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL iç kaynaklardan artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

Kaynak İnfo Yatirim
Hibya Haber Ajansı