img

Piyasadan haberler


KARYE…31.10.2022 tarih ve 2022/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda; Operasyonel verimliliği ve karlılığı arttırmak, maliyet tasarrufu sağlamak ve en önemlisi daha etkin bir yönetime sahip olmak amacıyla, aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı Ortaklıklarıın, yine Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine uygun olarak birleştirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Devir Olunacak Bağlı Ortaklıkları; · Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi · Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi · Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi · Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi · Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi · Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi · Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirket Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

KOZAL…Genel Kurul yetkisine sahip TMSF Kurulu'nun 30.03.2022 tarih ve 2022/159 sayılı kararı ile, Şirketin 2022 yılı içerisinde yapacağı bağışların üst sınırı, 31.12.2021 tarihli bilanço aktif toplamı olan 12.103.110.000 TL'nin % 4'üne tekabül eden (Büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak Okul Bağışları) 484.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 5 adet okul inşaatı 2021 yılı ve 30.09.2022 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir. 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle, 9 aylık dönemde, inşaatı devam eden okullar ile Ülkemizde faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 308.923.810 TL harcama ve 146.279.399 TL bu işler için ayrılan karşılıktır.Son açıklanan 30.09.2022 tarihli bilançomuzdaki aktif toplamı 12.701.975.000 TL olup, yapılan harcama aktif toplamının % 2.43'ü olup, okul inşaatları için gelecek aylarda yapılacak harcamalar için ayrılan karşılık ise aktif toplamının %1,15'tir.

MIATK… Şirketin ABD New York eyaletinde bulunan MIA Tech Corporation, Long Island New York bölgesinin en büyük üniversitelerinden Stony Brook Üniversitesinin sağlık bilişim alanında yatırım ve proje ortaklıklarına imkan veren The Long Island High Technology Incubator (LIHTI) kümelenmesinden katılım onayı almıştır.LIHTI , Şirket için iş ortaklıklarıyla network oluşturulması, birlikte yatırımlar ve projeler üretilmesi konularında önemli bir basamak oluşturacaktır.

TCELL… 6 Ekim 2022 tarihli açıklamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ("KKTC") gerçekleşecek olan 4G ve 5G frekans ihale sürecine ilişkin Rekabet Kurulu'nun değerlendirmesi tamamlanmıştır. Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihalenin yeni tarihi 2 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.

PRDGS…Şirket girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunun 31.10.2022 tarihli toplantısında, ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08.11.2022 tarihinde yapılmasına ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 31.000.000-TL artırılarak 186.000.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 31.000.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" hususunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştirŞirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunun 31.10.2022 tarihli toplantısında, ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08.11.2022 tarihinde yapılmasına ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 31.000.000-TL artırılarak 186.000.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 31.000.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" hususunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.