Otizmli gençlerin iş gücüne katılması destekleniyor

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına G

 Otizmli gençlerin iş gücüne katılması destekleniyor