Икономистите са песимистични към икономическото бъдеще на САЩ.

-------.-27072008

Икономистите са песимистични към икономическото бъдеще на САЩ.