news-details

Ereğli Demir Çelik Finansal analizi

Ereğli Demir Çelik'in 2020 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 447mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 494mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış maliyetlerinin beklentimizden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin de bir sefere mahsus gelirle beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.


 
Şirket'in 2Ç2020'de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında azalarak 7.404mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %6,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %26,5 oranında azalarak 1.189mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da %21,7'den %16,1'e gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 15,4mn TL'den 204,1mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta Şirket'in bağlı ortaklığı İsdemir kaynaklı bir sefere mahsus gelirler etkili olmuştur. Şirket'in net faaliyet karı da %18 oranında azalarak 1.193mn TL olmuştur.
 
Şirket'in FAVÖK'ü ise geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %22,9 oranında azalmış ve 1.335,6mn TL (362mn USD) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı TL bazında, bir önceki yılın aynı döneminde %23,2 iken 2Ç2020'de %18'e gerilemiştir.  Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 145 USD/ton'dan 2Ç2020'de 103 USD/ton'a gerilemiştir. 1Ç2020'de ise ton başına FAVÖK  95 USD/ton idi.
 
2Ç20'de yatırım faaliyetlerinden 23,1mn TL gider, finansman tarafında da 135,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 390,4mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Böylece vergi öncesi net dönem karı %43,2 oranında azalarak 1.047mn TL olurken, 442,9mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 567,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Şirket ayrıca 2020 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2020 yılı için satış miktarı 8,5mn ton (Yassı Satış: 7,4mn ton, Uzun Satış: 1,1m ton) FAVÖK marjı ise %16-18 bandında beklenmektedir.
 

Ereğli Demir Çelik Raporumuz için tıklayınız...

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı