news-details

İşsizlik oranı, desteklerin etkisiyle görece düşük kalıyor

Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmamış işsizlik oranının yine 0,1 puan arttığı görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak, bir önceki aya göre ise 0,2 puan artarak %14 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %26,9 olurken; tarım dışı işsizlik ise %16,4 seviyesinde gerçekleşti.

 

Kıyaslanabilir dönemler olan Mayıs 2019 – Mayıs 2020’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 5,3 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2019’un benzer döneminde 32 milyon 423 bin kişi olan işgücü, Mayıs 2020’de 29 milyon 691 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %52,9’dan %47,6’ya gerilemiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 puan azalarak %40,9 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 43 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Bu dönemde, ekonomik faaliyete göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, inşaat sektöründe 107 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 72 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi azaldı.

Kaynak: TÜİK, Bloomberg

 

İşsizlik oranı Mayıs ayında da görece düşük seviyelerde kalmış olmakla birlikte, şu anki işgücü istatistiklerinde şu an pratikte çalışmayan ancak istihdam içerisinde gözükenlerin yarattığı farkı da göz önüne almalıyız. Ağustos ayına girdiğimiz dönem itibariyle, uzatılmış olan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden 4,5 milyon civarı kişi yararlanmakta ve aynı zamanda işten çıkarma yasağı devam etmektedir. Bu çerçevede, söz konusu istihdam yardımları olmasaydı işsizlik oranı resmi olarak da daha yüksek seviyelerde olacaktı. Ekonomik faaliyet üzerinde virüs 2. dalgası gibi önemli bir belirsizliğin olduğu bir dönemde, firmaların genel eğilimi istihdamı artırma yönünde olmayacağından dolayı kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin daha da uzatılması beklenebilecek bir durumdur. Söz konusu istihdam desteklerinin uzatılmaması veya kaldırılması durumunda firmalar daha çok işçi çıkaracaklardır.

 

Pandemi belirsizliği varken, işe yeni alımlar güçlü olmayacağından dolayı genel istihdam eğiliminde pozitif bir eğilim beklemeyiz. Genç nüfusta işsizlik oranı oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bununla beraber, hükümetin istihdam destekleri devam ettiği sürece işsizlik oranı “pratikte çalışmayanlar da istihdam içerisinde sayılacağından dolayı” görece düşük oranları işaret edecektir. İçinde bulunulan şartlar itibariyle istihdamın gerçek durumu itibariyle söz konusu farkın veya geniş tanımlı işsizliğin dikkate alınması daha doğru olacaktır.

 

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı