Новият вид коронавирус може да присъства при прилепите от десетилетия насам

-----------31072012

Новият вид коронавирус може да присъства при прилепите от десетилетия насам