news-details

Piyasadan haberler

ARCLK

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 662.357.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 444.484.000 TL)

AVHOL

Aksaray Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi ruhsatının %100 bağlı ortaklığ olan Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından KDV Hariç 5.000.000 TL'ye satın alınmasına, söz konusu alıma ilişkin ödeme bedelinin 1.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan tutarının tamamının ise ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılmasına, Tıp merkezi ruhsatı alımı ve kurulumu için gerekli olan finansmanın hakim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına,  oy birliği ile karar verilmiştir.

DMSAS

Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikada, ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerinde üretime ara verilecektir.

FONET

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından yapılan ve 02.06.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL'dir.

GEDIK

Şirketin sahip olduğu, Pafta 2-4 Ada No : 3381 Parsel No : 3 Yüzölçümü 26.864,54 m2 Ağaoğlu My Towerland Küçükbakkalköy Ataşehir – İstanbul adresindeki gayrimenkulün satışı 22.07.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

HLGYO

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirkete ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notu (TR) A1+, her iki not görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.

IDGYO

Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 1-17 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 21.07.2020 tarihi itibarı ile 1.534.000 TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

KARSN

Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada 4 – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada ise 4 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.

NATEN

Şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18.100.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına bağlı ortaklık Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

ODAS,    VKY

09.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

PRKME

Şirketin Finansal Yatırımının Unvan Değişikliği Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

SAYAS

Şirket dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketin tedarikçi listesine alınmış ve kule iç aksamı tedariği amacıyla 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiştir.  Böylelikle ilk kez ilişkili tarafı Ateş Wind Power haricinde bir rüzgar kulesi üreticisi ile iş ilişkisine başlanmıştır. Yönetim Kurulunun 7/7/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Kararı ile şirketin rekabetçi pozisyonunun korunması ve yatırımcıların aleyhine olabilecek fiyat ve miktar hareketlerinin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında konuyla ilgili içsel bilginin tedarikçi listesine alınmasının garantilenmesine kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

SEKFK

EGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından açılan şikayet davası hakkında KAP'ta yer alan bildirim

TSGYO

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Bankanın hakim pay sahibi olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("TSKB GYO") tarafından, 200,000,000.-TL sermaye artırımına karar verilmiş olup, 23.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Bankanın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan (%89,09) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

TTRAK

Şirketin Ankara ve Erenler fabrikalarında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 4 Ağustos – 12 Ağustos tarihleri arasında toplam 8 işgünü üretime ara verilecektir.Bu dönemde çalışanların yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 13 Ağustos tarihinde başlanacaktır.

ZOREN

11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen ZES B.V. unvanlı şirketin kuruluşuna ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketin %100 oranında hissedarı olduğu 30.000 Euro sermayeli ZES B.V. şirketi Hollanda'da kurulmuştur.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı